Siguran transport vaše robe
ISO 9001:2005 sertifikat

Naša skladišta, kako komercijalno tako i carinsko nalaze se u blizini auto-puta, ulica Miloša Obilića 64. Dobra infrastruktura omogućava pristupačan prilaz za kamione i obezbeđen parking.

Skladišta i sva roba u njima su osigurani od svih rizika. Zaposleni u skladištima su kompetentni za sve vrste usluga koje zahteva klijent, od klasčne manipulacije robom, preko dodatnih usluga koje uključuju:

  • Komisioniranje
  • Etiketiranje
  • Strečovanje
  • Paletiranje i dr.

Naša skladišta ispunjavaju sve tržišne i sanitarne uslove za smeštaj svih vrsta roba, sa akcentom na smeštaj prehranbenih proizvoda. Skladišta i sva roba u njima su osigurani od svih rizika. Imamo 24-časovni video nadzor i efikasne utovarno-istovarne kapacitete. U skladu sa potrebama možemo organizovati dalju distribuciju vaše robe.

Vaša roba je u našem skladištu na bezbednom i sigurnom mestu!